Soru Cevap

Soru: Kaşın ortası kaştan mıdır? Yani kaşın ortasının alınmasında da lanet söz konusu mudur? Kadınların çokça uzayan kaşlarını kesmesi caiz midir? Acil cevab vermenizi rica ediyorum.

Cevap: İbrâhîm en-Nehaîden; o da Alkameden; o da Abdullah ibn Mesûd(R)dan tahdîs etti(ki o şöyle demiştir): Allah şu kadınlara lanet etmiştir: Döğün yapanlar, vücûdlarına döğün yaptıranlar, yüzlerinin tüylerini yolduranlar, seyrek dişli güzel görünmek için ön dişlerinin aralarını yontan sırıtkanlar, Yüce Allahın yarattığını değiştirenler. Bana ne var ki, ben Peygamber(sav)in lanet ettiği kimselere lanet etmeyeyim? Bu Allahın Kitâbında var: "O Rasûl size ne verdiyse onu alın, size ne yasak ettiyse ondan da sakının" (Haşr:7)

Bu hadis Buhari ve Müslim’in ittifak ettiği, Ahmed’in diğer 4 hadis imamının rivayet ettiği hadistir.

Yine İmam Nesai’de “Kaşlar güzel görünmek için inceltilebilir mi?” diye bab başlığı attıktan sonra şu hadisleri rivayet etmiştir. Abdullah (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v): “Dövme yapan ve yaptıranı güzel görünmek için kaşlarını alan ve dişlerini inceltip dişlerinin görüntüsünü değiştirenleri lanetledi.” (Buhârî, Libas: 83; Müslim, Libas: 33)

Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v): “Dövme yapmayı ve yaptırmayı, saç (peruk) yapmayı ve yaptırmayı, kaşların kıllarını almayı ve aldırmayı yasak etti.” (Buhârî, Libas: 83; Müslim, Libas: 33)

İbn Cerir Taberi ve İbn Hazm gibi alimlerin çoğunluğu hadislerin zahirine hamledip, bunları istisna edecek başka nasların gelmemesinden ötürü sakalı ve bıyığı çıkan kadının dahi bunları kesemeyeceğini söylemişlerdir

İmam Nevevi’de dahil olmak üzere şafilerin görüşüne göre ise kadının böyle bir durumda sakal ve bıyıklarını kesmesi haram değil bilakis müstehabtır. Racih olan ise kadının hiçbir şekilde kaşları ve sakal kısımları dahil bütün yüzünden herhangi bir şekilde yüzünden hiçbir kılı koparmamasıdır. Alimler kocasının kerih görmesi halinde o kadını nikahlamaması gerektiğini ve başkasını nikahlaması gerektiğini söylemişlerdir. Doğrusunu bilen Allah subhanehu ve tealadır.


Bu sorular da ilginizi çekebilir.

05.06.2014
05.06.2014
27.05.2014
04.05.2014
25.04.2014
25.04.2014